Cookies 🍪

Lehe küpsised, mis vajavad nõusolekut.

SEPPS

TREENINGUTESSE REGISTREERUMINE

Registreerumine

ERASPORDIKOOL SEPPSi treeningutega ootame õpilasi liituma terve hooaja vältel (SEPTEMBER kuni MAI). Võtame lapsi vastu nii lasteaedades toimuvatesse SEPPSi spordiringi tundidesse, 1.-4.klassi lastele suunatud koolilaste treeningutele kui ka jalgpallitreeningutele (meie spordikooli jalgpallikooli allharu JK SEPPS). Treeningutel osalemise aluseks on kehtiv õppeleping.

Spordikooliga liitumiseks ehk õppelepingu (registreerimisankeedi) täitmiseks on kaks varianti:

1. Treeningutega saab lihtsalt ja mugavalt liituda siinsamas veebilehel (paremal äärel) asuva E-ANKEEDI VORMI KAUDU! Registreerumiseks täitke kõik vajalikud väljad, nõustuge teenuse kasutustingimustega (linnukese märkimine kasti sisse) ning vajutage “SAADA”. Sellisel viisil saab registreerumine kõige lihtsamal ja kiirel moel tehtud ning paberkujul ankeedi esitamine ei ole enam vajalik!

2. Täida ankeet paberkandjal. Ankeeti on soovi korral võimalik täita PABERKUJUL – pöördu julgelt enda lasteaia või kooli SEPPSi treeneri poole ning palu temalt paberkandjal registreerimisankeeti. Paberkandjal täidetud ankeedi palume toimetada treeneri kätte. Teine võimalus on anda see rühmaõpetaja kätte ning paluda treenerile edastada. Hooaja alguses (SEPTEMBER-OKTOOBER) on treeneritel üldjuhul paberkujul ankeedid ka alati treeningutel kaasas ning ankeeti võib treeneri käest julgelt küsida!

Treeningutest loobumine

Treeningutes osalusest loobumiseks palume lapsevanemal saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade (e-mail), et soovitakse teenuse tarbimisest loobuda. Teade peab olema kirjalikus vormis ning rõhutame, et lasteaias RÜHMAÕPETAJALE SUULISELT LOOBUMISEST TEATAMINE EI OLE PIISAV (lasteaia õpetaja ei ole spordikooli töötaja/kliendihaldur). Õppeleping sõlmitakse spordikooliga otse ja lõpetatakse spordikooliga (teenusepakkujaga) otse – nii nagu ka iga teise teenuse tarbimise puhul. Treener kaasab lapse tundidesse kuni lapsevanemapoolse kirjaliku teavituse saabumiseni ning lapsevanemale edastatakse õppetasu arveid seni, kuni laps on treeningutel osalejate nimekirjas (õppelepingut ei ole kirjalikult lõpetatud).

Saaremaa laste puhul ei ole piisavaks loobumisteateks lapse Saaremaa Huvihariduse Registris treeninggrupist eemaldamine - tuleb saata ka e-mail.

OLULINE! - Kõik õppelepingud lõpevad ise ja automaatselt iga kalendriaasta maikuu lõpuga (ehk õppeaasta lõpuga). Igal sügisel on uus registreerumine ning eelmise hooaja registreerumised UUDE HOOAEGA EI PIKENE.

Õppeaasta sisesed loobumised käivad meie spordikoolis kalendrikuu lõpu seisuga. See tähendab, et kuu keskel saadetud loobumisteadet arvestatakse alates JÄRGNEVAST KALENDRIKUUST (NÄIDE: 15.veebruaril saadetud loobumisteate kohaselt arvestame, et laps enam märtsikuust alates treeningutest osa ei võta). Mõistagi on võimalik ka nii-öelda päeva pealt loobumine, kuid jooksva kuu õppetasu arve kuulub sellest olenemata tasumisele.

Loobumise teated palume saata e-mailile INFO@SEPPS.EU. Kui loobumisteatele ei ole 7 päeva jooksul vastukaja tulnud, palume kindlasti veenduda, et Teiepoolt saadetud teade jõudis meile kohale (kordusmeil).

Lisainfot loobumiste, perioodiliste puudumiste, õppetasu vabastuste ja muu sarnase kohta jagavad Teile heal meelel:

Eliise Kull
ERASPORDIKOOL SEPPSi infojuht
info@sepps.eu
+372 56 93 6864

Merlyn Leiman
ERASPORDIKOOL SEPPSi õppejuht
merlyn@sepps.eu
+372 56 28 7449

Tulumaksutagastus

– ERASPORDIKOOL SEPPSi õppetasud on koolituskulud

ERASPORDIKOOL SEPPSi treeningud toimuvad Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava alusel ning kuuluvad seega ametlike koolituskulude alla. Sellega seoses on kõigilt õppetasudelt võimalik taotleda tulumaksutagastust. Tulumaksutagastus laieneb automaatselt kõigile neile, kes õppelepingut (registreerimisankeeti) täites esitasid enda õiged andmed ning isikukoodid (seda nii lapse kui ka lapsevanema puhul). Vigaste andmete esitamisel või andmete esitamata jätmisel ei ole spordikoolil võimalik andmeid EMTA-sse edastada ja tulumaksutagastuse saamise võimalus puudub.

ERASPORDIKOOL SEPPS edastab iga aasta VEEBRUARIS eelmise kalendriaasta tasutud arvete info Maksu-ja Tolliametile ning vastavalt sellele kantakse tasutud arvete andmed lapsevanemate eeltäidetud deklaratsioonidele. Kui lapsevanema poolt registreerumisel esitatud andmed olid korrektsed, ilmuvad tulumaksutagastuse andmed eeltäidetud deklaratsioonile automaatselt. Palume deklaratsiooni täitmist mitte enne etteantud kuupäeva alustada, sest see võib andmete liikumist mõjutada.
Täname!

Juhul, kui andmeid deklaratsioonis mingil põhjusel ei kuvata, on lapsevanemal võimalik andmed sinna ise soovi korral käsitsi juurde lisada. Peale andmete käsitsi lisamist küsib süsteem Teilt õppeasutuse tõendit, mille väljastab õppejuht.

Lisaküsimuste korral palume julgelt pöörduda!

Tulumaksutagastusega seotud päringud palume saata aadressile INFO@SEPPS.EU.

Registreeru treeningutele SIIN!

Täida allolev vorm ja saada meile treeningutele registreerumiseks vajalikud andmed.